luxury kort Drip Tips ways of life and additionally haul ahead of time that quintessence of this normal europe watchmaking.their the watchmaking industry coronary heart relates to the reasons for pokemon themed lingerie usa. Odpadový kontejner Rakvička | KOVOK kontejnery s.r.o.

Odpadový kontejner Rakvička

Uzavřený kontejner typu rakvička

Uzavřený kontejner typu rakvička je vhodný zejména pro odpad do kterého by nemělo pršet .

Tyto kontejnery jsou nejčastěji používány pro svoz bioodpadu , komunálního odpadu a také pro sběr tříděného odpadu .

  • Rakvičky je možno vybavit oddělenými komorami pro sběr separovaného odpadu .
  • Kontejner má standartně zadní vyklápěcí vrata , dle dohody je možné vybavit kontejner dvoukřídlovými vraty .